Spade vs. Stealth

I det militära hade vi en del befäl som hade sina alldeles egna excentriska särdrag. Löjtnant Röjd var känd för att rekvirera manskap för att röja sitt kära skjutfält då och då. Fänrik Gas hade snöat in på stridsgas och hade dille på gaslarm och allt som hade med gas att göra. Kapten Spade, bland alla persedlar i manskapets utrustning vurmade han för spaden. 
"det är inte bara ett verktyg att gräva värn med, DET ÄR ETT VAPEN! basunerade han ut och fick nåt hysteriskt i blicken, samtidigt som föreläste vidare med upphetsad röst. "Den kan man hugga, skära, klyva, krossa och spetsa fienden med!"  samtidigt som han svingade fältspade "KLAS" (Kort Lätt Attack-Spade, ja den heter faktiskt så!) vilt omkring sig.
Då regementet inte längre finns, och bataljonen upplösts tillsammans med resten av vårt försvar så vet jag inte rikgti kopplingarna mellan vår Kapten och det här ryska informationsbladet, men jag kom att tänka på kapten Spade när jag fick de det här. En kort instruktion för ryskt manskap hur man förstör det moderna Stealthjaktplanet F-117 med just en spade som vapen.  


Trackback