Vidunderligt och förunderligt - Duesenberg model H

Duesenberg, mest känt som tillverkare av de dyraste lyxbilarna som gick att uppbringa i USA, men innan dess byggde man även en del motorer för båtar och flyg.  Under första världskriget hade han fått licens från Bugatti att bygga deras U-16 flygmotor men det hann bara byggas ett 40-tal innan krigsslutet kom och och detta var inte längre nödvändigt.
Under tiden hade Duesenberg börjat rita på en egen motor, en enorm V16 maskin, som kom att byggas i bara fyra provexemplar, model H.Model H var gigantisk, dubbeltändning, tryckluftsstart och var en toppventilsmotor. Tre ventiler per cylinder satt så klyftigt monterade på vertikala vippor att avgasventilerna kunde värma upp inkommande luft till insugsventilen, som i sin tur hade som sekundär uppgift att kyla avgasventilerna. Blockets gjutning och foderkonstruktion var också speciellt, mycket av erfarenheten hade man tagit från sina framgångar med racerbilar.
Men dock inte i den här storleken, model H hade sexton cylindrar och en total slagvolym på enorma 55,6 liter, 3393 kubiktum!

Här syns vipparmskonstruktionen på den smala V16-motorn, och hur symmetriskt vackert denna rena mekanik kan bilda en estetisk skönhet.  


Motorn gav en effekt på runt 800 hästkrafter och trots att man hade byggt motorn så lätt som det gick i detta kolossalformat så hade model H en liten nackdel, 1919 fanns helt enkelt inget flygplan stort nog att sätta den i.

Trackback